Oplossing uitgelicht: 2-kleuren Print & Apply

Het Hermes C systeem is het eerste labeling systeem wereldwijd dat twee-kleuren labels kan printen en aanbrengen in één bewerking.

hermes_c_797

Deze oplossing werd speciaal ontwikkeld en geoptimaliseerd voor toepassingen die vallen onder het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling, de etikettering en de verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels volgens GHS / CLP.
Door middel van het geïntegreerde backfeed systeem kunnen afzonderlijke labels worden afgedrukt en aangebracht op aanvraag, zonder verlies van labels.
Alle mogelijke verpakkingsvormen kunnen met behulp van dit systeem worden gemarkeerd, zoals flessen, blikken, vaten, emmers, karton of palletten.
Door zijn modulaire opbouw biedt het Hermes C systeem een geschikte oplossing voor elke mogelijke toepassing.

hermesc_with_cover