Implementatie UFI-code in de chemische sector

UFI-CODE verplicht vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet op producten die een gevaarlijk mengsel bevatten een UFI-code worden vermeld. De vermelding bestaat uit 16 tekens en is bedoeld om antigifcentra in noodgevallen meteen de juiste informatie te verschaffen en kostbare tijd te winnen. Pas dus tijdig uw etiketten aan!

Heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van deze nieuwe code? Wij stellen onze oplossingen en expertise graag ter uw beschikking.

Aarzel niet en contacteer ons: info@solidan.be